De eeuwige luchthaven


Nu de stofwolken langzaam gaan liggen kan de westerse samenleving de balans opmaken van een gebeurtenis die op vele manier benoemd is; een aanslag op het vrije woord is de meest gebruikte omschrijving. En wellicht is dat ook precies wat er heeft plaatsgevonden, maar omdat alle daders dood zijn kan niemand achterhalen wat de daadwerkelijke motieven waren achter de aanslag. Gevolg is dat vele profeten aan de haal kunnen gaan met deze gebeurtenissen. Rechts predikt zijn de-islamisering en hamert op het agressieve karakter van de islam, links roept op tot verbroedering en uitdrijving van het kwaad.
Maar links en rechts gebruiken de angst voor hun eigen doeleinden, en bijna iedereen kan opportunisme worden verweten. De politie roept bijvoorbeeld op voor betere training van zijn personeel om om te kunnen gaan met incidenten zoals die in Parijs, incidenten die tot nu toe eens per generatie in ons land voorkomen. De vraag is of die training, op het moment dat die daadwerkelijk in de praktijk gebracht moet worden afdoende zal blijken. De gebeurtenissen zijn dusdanig onvoorspelbaar dat ik daar sterke twijfels bij heb.
Opvallend is de eensgezindheid van links en rechts om de overheid en in het bijzonder justitie wederom verdergaande bevoegdheden te verstrekken als het gaat om het bespioneren van haar burgers. Blijkbaar is dat 'the theory of everything' van een moderne westerse democratie. Meer techniek om nog fijnmaziger op voorhand iedereen als verdachte te kunnen bestempelen, of, om als iemand uiteindelijk in de categorie verdachte valt, zijn hele doopceel te lichten en de complete communicatiegeschiedenis eens grondig uit te kammen.

Angst is een slechte raadgever zo zegt het spreekwoord, maar dat weerhoudt overheden er niet van om angst te voeden en vervolgens de burger te sussen met de opmerking dat we niet bezorgd hoeven te zijn, de overheid waakt over ons.
Hoe ze over ons waken vertellen ze er niet bij, uit staatsbelang. Sinds Snowden weten we globaal hoe ver die observatie van iedereen gaat, ver, te ver. En zelfs voor de dramatische gebeurtenissen van afgelopen woensdag roepen velen, onze regering voorop al om nog verder gaande opslag van gegevens.

U bent allen terrorist.

Laat dat even bezinken, ontken het maar, dit gaat niet over u, u bent natuurlijk geen terrorist of crimineel. En u kunt een klein beetje gerust zijn, Plasterk en Opstelten en hun kornuiten zien het ook niet zo zwart-wit. Alleen het feit dat dit soort lieden bestaan, en het gegeven dat dit soort lieden moeten worden opgespoord, opgepakt en voor het gerecht moeten worden gebracht gebruiken ze technieken die u als potentieel crimineel behandelen. Voor de zekerheid wordt alles wat er van u wordt geregistreerd door de apparaten en diensten waar u gebruik van maakt gemonitord en opgeslagen. Waar u bent, bij welke GSM paal u bent aangemeld, over welke (snel)weg u rijdt, met wie u belt, mailt, whatsappt. Welke foto's u online plaatst, bij welke winkels u bestellingen plaatst, waar u betaalt. Hoe meer apparaten u draagt die o.a. gegevens uitwisselen met opslagdiensten, des te meer is de overheid in staat een profiel van u te maken.
Het argument is altijd hetzelfde, kinderporno (walgelijk) en terrorisme (idem). Het middel is echter nog ijzingwekkender. Vandaag spraken de Europese leiders al met elkaar, en waren het er over eens dat er meer gecontroleerd moet worden, en in ons land wordt opgeroepen om privacyregels op te schorten en vooral alle bestanden aan alles te mogen koppelen. Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat dit vragen om problemen is. Risico's zijn er legio. Bestanden zijn vervuild, per definitie. Er worden invallen gedaan in verkeerde panden, omdat de gegevens in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) niet op orde zijn. (na de moord op Theo van Gogh presteerde onze nationale beveiliging het om tot driemaal toe de verkeerde woning binnen te vallen).
Maar dan nog, zelfs als bestanden niet vervuild zouden zijn, als we in een perfecte data-wereld zouden leven, is het van de zotte om voor een kleine 1000 mogelijke terroristen en 10000 kinderpornoverzamelaars de overige 17 miljoen als verdacht te bestempelen. En juist die personen die men wil traceren zijn moeilijk traceerbaar. Zij maken juist wel gebruik van TOR, PGP en andere anonimiserende middelen om ongezien hun vuile zaken te regelen. De onschuldige burger heeft het nakijken, hij wordt gevolgd, geanalyseerd en gerubriceerd.
En dat, dat zaait angst. Steeds meer mensen zijn bang hun mening op internet te geven als die wellicht onwelgevallig zou zijn voor het huidige regime. Net zoals mensen tegenwoordig op vliegvelden het uit hun hoofd laten om grappig te doen, opmerkingen over bommen te maken of andere, niet zo verstandige zaken. Stelt u zich eens voor dat onze hele samenleving een vliegveld wordt, waar we met angst en beven doorheen wandelen, angstig om geen veiligheidsmedewerker het verkeerde idee te geven, omdat we dan zeker onze vlucht missen, en dat is dan nog maar het minste van onze zorgen. Op luchthavens lijken we, uit naam van de veiligheid vogelvrij, elke veiligheidsmedewerker lijkt het recht te hebben je tas, zelfs als die al is gecontroleerd nogmaals te controleren, uw electronische apparatuur te scannen, en wij, wij laten het ons welgevallen, morrend en angstig, we willen weg, we willen vliegen en uit naam van de veiligheid gaan we akkoord. Maar zodra onze hele samenleving verandert in een luchthaven, dan kunnen we nergens meer heen, dan is het niet voor een uurtje dat je speelbal bent van veiligheidsbeambten, dan ben je constant de klos.
We zijn hard op weg een eeuwige luchthaven te worden, waar iedereen door je spullen en diepste gedachten loopt te snuffelen onder de noemer van veiligheid, het wordt tijd dat de redelijkheid terugkeert voordat het te laat is

previous item: twitter update next item: twitter update
thank you for watching  Creative Commons License