email

Unbelievable

It's july 2004 and I switch from cable to ADSL, nothing world shocking millions of people have done that. I discontinued the contract with @Home, my cable provider and I was happy ever after with my ADSL line. This would have been the end of the normal story of a switch if it wasn't for @Home. Although our cable got disconnected in august, the three email addresses we had with them continued to work. And all these four years I check every hour if some email has arrived on my discontinued address. And once in a while, some spam gets delivered. Or better yet, some serious conversation of a club trying to make an appointment with each other and apparently thought that apart@home.nl was one of their friends.

Catch all email en Spam

Hedentendage is het 'not done' een catch-all emailadres erop na te houden. De redenen die hiervoor zijn aan te voeren zijn legio, maar uiteindelijk komt het altijd neer op misbruik en spam. Spam verstuurd aan alle niet bestaande personen op dat domein en vrij recent spam verstuurd uit naam van niet bestaande personen op dat domein.

de zegeningen van IMAP

Ik weet eigenlijk niet beter, voor al mijn email gebruik ik mijn eigen IMAP server. IMAP is het andere mail protocol. De meeste providers komen niet verder dan het aanbieden van POP3 en webmail. En dat voldoet wel, maar niet als je op meerdere locaties met meerdere PC's werkt. Dan blijkt de superieuriteit van IMAP. Overal waar ik aanlog zie ik dezelfde mail in dezelfde mappen.
Behalve mijn werkmail. Daarvoor gebruiken we Exchange. En bij gratie van systeembeheer mogen we daar met POP3 bij. Verre van ideaal, want ik wil geen outlook gebruiken, dus werkte ik met POP3 en het vinkje 'leave mail on server' aangezet. Dat was bijna goed. Alleen de mail die ik zelf verstuur, die is alleen aanwezig op de PC vanaf waar ik de mail verstuur (welke onwerkbaar was, en dus bcc-de ik mijzelf en met filters de mail direct naar de map 'sent' verplaatsen). Of mail die ik verplaats in een andere map, die moet ik op een ander werkstation nogmaals verplaatsen naar een mapje. Een goed recept voor mail chaos.
Not anymore.
Op mijn server een werk gebruiker aangemaakt, fetchmail gevraagd om de mail op te halen (elke 2 minuten) en ...

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License