Firefox

Firefox 3 woes

  

With all the buzz on Firefox 3 I'm sorry to day that I've downgraded to Firefox 2 on all my machines. First the problem on my linux boxes where the machine would freeze with every pageload. And yesterday I discovered some odd behaviour off the fox on windows as well. As it happens I've got an application that operates on time ranges. And with every visit to the page the last-visit gets incremented. While people go cheering the faster page load on firefox 3 I discovered how they do this. Firefox requests the same page twice (with ranges) as a consequence, the last-visit gets incremented twice.
Oh hurray! What a splendid feature. I consider this a bug and won't go back to the drawing board just because some firefox developers considered this a nice feature to have.
Beside this nasty feature the keyboard handling with firefox 3 is buggy on forms, the suggestions drop-down sometimes does not adhere a keypress and only listens to the mouse. I'll try to figure out if these bugs are already known and if a workaround exist.

the little joys

firefox3_bestyet.pngToday I could not see some header images from a website I was visiting, with Firefox 2 that was. I started Konqueror to see if it was any different and yes it was. The images showed just nicely. So it was a perfect moment to upgrade firefox to the latest version; number 3. And I was particular curious because I read somewhere on a forum that Firefox 3 would solve a flash annoyance.
I followed this instruction on the eeepc wiki to get it installed. And I did a little dance of joy. The scrollwheel now could scroll over Flash movies. In previous versions, flash would take focus and would capture the mousevents. Now the page keeps scrolling. As it does on every other operating system.

Firefox, Flash en hangende applicaties

Ik ben heel tevreden met mijn nieuwe PC. Alles werkt zoals het zou moeten werken, ik heb bijna al mijn software op zijn plek, alle systeem tweaks die ik doorvoer zijn grotendeels doorgevoerd.
Toch was er een enorm probleem, Firefox wilde spontaan er de brui aan geven. De pagina die aan het laden was houdt op. Op die pagina staan altijd flash elementen. Nou had ik de laatste versie van Flash al geinstalleerd, dus upgraden daarvan was zinloos. De virusscanner wellicht? Toen ik die uit had staan leek het probleem verholpen. Maar dat was te vroeg gejuicht, na een uurtje gaf firefox er weer de brui aan.
Speuren op het net leverde niet veel soelaas, telkens dezelfde tips, flash opnieuw installeren (wat ik toch maar gedaan heb, maar zoals te verwachten was, dat leverde geen verbetering op).
Toen zelf maar experimenteren.

Attribute nightmare in IE

Op het werk zit ik weer allemaal spannende dynamische dingen te doen, zo ben ik voorzichtig bezig om een simpele Quintura na te maken voor een van onze applicaties. Vooral het rechterpaneel, de resultaten doen we na, de draaiende tagcloud aan de linkerkant is bij ons nog niet zo dynamisch.
Enfin, toen de functionaliteit rudimentair er in gebakken zat ging verder met de zogenaamde alternatieve view.
In deze view is het de bedoeling dat de belangrijkste keywords al in rijtjes zichtbaar zijn, met behulp van drag and drop kan je die in de zoekbox laten vallen en na het loslaten wordt de query direct naar de server afgeschoten. Ware het niet dat die ene browser dat niet deed. Bij het uitvragen van een attribuut in de DOM gaf die niet de gevraagde waarde maar

function anonymous() { waarde }

terug. En vervolgens werd dat niet door javascript afgevuurd. Speuren op het net dan maar. Na een paar artikelen las ik Tobie Langel - Attribute nightmare in IE en het probleem was opgelost.
Ik begon met:

Firefox in de herkansing

eindelijk dan tochVorige week schreef ik nog dat het maar niet wilde lukken om links die naar een nieuw venster willen gaan in hetzelfde venster te houden. Op zich zou het heel simpel moeten zijn, je zet in firefox in about:config de waarde van browser.link.open_newwindow op 1 en links in nieuwe vensters (zoals target="_blank") blijven in het huidige venster. Dat werkte bij mij dus niet, wat blijkt. In firefox 2 kan de waarde van browser.link.opennewwindow.restriction niet tegelijkertijd op 1 staan. Dat moet 2 of 3 zijn.
Het andere probleem wat ik had; CTRL-w op de laatste tab sluit niet je venster, maar laat een blanco tab zien is ook oplosbaar. Het probleem doet zich alleen voor als je browser.tabs.autoHide op false hebt staan. Dat vind ik prettiger, want dan beweegt de viewport niet als je de tweede tab opent of sluit. Dus dan maar iets minder esthetisch voor het oog en browser.tabs.autoHide op de default true gezet.

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License