Keys

MySQL Key buffers

In een andere howto hebben we gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat MySQL queries kon oplsaan in zijn cache waardoor er een performance winst geboekt kan worden wanneer dezelfde query nogmaals wordt uitgevoerd. Voor de keys of indexen bestaat er eenzelfde mechanisme. Ik zal bij de behandeling ervan niet ingaan op de uitbreiding van dit principe in versie 4.1 en hoger.

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License