Microsoft

Goodbye Powerpoint

Ik ben geen begenadigd redenaar, en ik zoek optreden in het openbaar zelden op. Maar zo af en toe lijkt het me wel leuk om mijn kennis te delen, te vertellen waar ik mee bezig ben en waar ik naar toe wil. Telkens als ik de uitnodiging aanneem begint het grote malen in mijn hoofd op zoek naar het verhaal wat ik zou willen vertellen. Grote brokken vermalen tot logische deeltjes, structuur vinden en sleutelwoorden in volgorde zetten.
En dan is er die zucht.
Die lange uitgerekte zucht.

Want je hebt wat ondersteuning als je een paar dia's in een presentatie hebt gestopt.

Ik startte gisteren powerpoint op en kreeg direct jeuk.
enorme jeuk. Ik wilde even in vijf minuten een sjabloontje maken en dan beginnen. Alleen het sjabloontje snel maken was meteen al een crime. Ik worstelde met menu's, instelling, drop-downs, color-pickers, stoom uit mijn oren. Ga toch weg met die onzin.

Verschil?

Vraag aan xml 'experts' Is er een verschil tussen de volgende twee tags?

<Tag attribuut1="waarde" />

versus:

<Tag attribuut1="waarde"></Tag>

Ik verkeer in de veronderstelling dat beide schrijfwijze identieke gegevens weergeven, maar in elk geval een applicatie heeft moeite met de tweede schrijfwijze. En nou wil ik graag weten welke partij hier blundert; Ik? of die applicatiebouwer die de tweede notatiemethode categorisch afkeurt ...

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License