Query cache

MySQL query cache

De MySQL query cache kan de performance van de database ennorm vergroten. Standaard staat de query cache van MySQL aan, maar met een beetje betere keuze van de standaard waardes is het mogelijk om betere performance en betere resultaten te boeken. In deze howto alles over de query cache, wat het doet en hoe je hier optimaal gebruik van kan maken.

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License