Tuning

MySQL table cache

Dit is voorlopig het laatste deel over MySQL tuning. In de eerdere delen zagen we al dat een juiste instelling van de query_cache en key_buffer variabelen voor een betere performance van MySQL kunnen zorgen. De table_cache variabele verhoogt helaas niet de performance. Toch is een correcte instelling wel essentieel. Een foute (te lage) instelling beinvloedt de performance van MySQL in negatieve zin. Eerst maar eens onderzoeken wat de standaard instelling van MySQL is voor de table_cache.

MySQL Key buffers

In een andere howto hebben we gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat MySQL queries kon oplsaan in zijn cache waardoor er een performance winst geboekt kan worden wanneer dezelfde query nogmaals wordt uitgevoerd. Voor de keys of indexen bestaat er eenzelfde mechanisme. Ik zal bij de behandeling ervan niet ingaan op de uitbreiding van dit principe in versie 4.1 en hoger.

MySQL query cache

De MySQL query cache kan de performance van de database ennorm vergroten. Standaard staat de query cache van MySQL aan, maar met een beetje betere keuze van de standaard waardes is het mogelijk om betere performance en betere resultaten te boeken. In deze howto alles over de query cache, wat het doet en hoe je hier optimaal gebruik van kan maken.

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License