Verhuizing inholland

En toen?

De laatste maand is het druk in het hoofd. Grote veranderingen staan er op stapel en ik heb er zin in. Toch heb ik al die veranderingen niet vermeld op mijn weblog. En dat heb ik ook gepoogd te analyseren. Waarom ik dit soort zaken niet meer publiceer op mijn weblog.
Voor het grootste gedeelte heeft dit met publiek te maken. Want na een aantal jaren is mijn publiek langzaam uitgekristaliseerd. In de stormachtige begin persiodes van de weblogs kon een bepaalde link een stormachtige groei veroorzaken met een schare lezers die slechts langzaam verdween.
De overdaad aan weblogs en online publicaties van elkaar nalinkende bronnen is dusdanig groot dat er voor weinig lezers de noodzaak overblijft hier te blijven hangen. Zoveel wereldschokkende links, ontdekkingen en mededelingen sieren dit weblog nou ook weer niet.

Syndicate content
thank you for watching  Creative Commons License